الفيدار الرياضي Team Information

Team Information
FLVB ID 131
Name الفيدار الرياضي
Show Players on Loan
(Currently Hiding)
Show
Lists For Tournaments (Men) Championship 21+ Under 21 Under 18 Under 16
Lists For Tournaments (Women) Championship 21+ Under 21 Under 18 Under 16
Contract Information (Women)
FLVB ID Image First Name Last Name Father's Name Mother's Name Age Contract Type Start Date End Date Actions
6218 سيرينا باسيل ناجي الين 13 Transfer 2021-09-30 2032-09-30 Player Details
6205 كريستي باسيل ناجي الين 18 Transfer 2021-09-30 2028-09-30 Player Details
6212 لاميتا زغيب جوزف نيكول 18 Transfer 2021-09-30 2028-09-30 Player Details
6206 كلوه محفوظ عماد غلوريا 18 Transfer 2021-09-30 2028-09-30 Player Details
6214 ميراي زغيب جرجس رضى 19 Transfer 2021-09-30 2027-09-30 Player Details
6207 كلاريتا القوبا ضوميط شاديا 19 Transfer 2021-09-30 2026-09-30 Player Details
6209 ساره عساكر جرجس ميراي 19 Transfer 2021-09-30 2026-09-30 Player Details
6497 تارا ماريا الحكيم ايلي فدى منصور 20 Transfer 2023-09-30 2026-09-30 Player Details
6210 كارولين محفوظ شربل نجوى 19 Transfer 2021-09-30 2026-09-30 Player Details
6204 لوتشيانا باسيل ناجي الين 19 Transfer 2021-09-30 2026-09-30 Player Details
6208 رفقا بو يونس رشيد تمام 20 Transfer 2021-09-30 2025-09-30 Player Details
5679 ميرا العجمي حسن فاديا 27 Transfer 2023-09-30 2025-09-30 Player Details
6211 اكويلينا حداد انطوان ميراي 21 Transfer 2021-09-30 2025-09-30 Player Details
6098 فانيسا صوان نبيل دومانا 21 Transfer 2022-09-30 2024-09-30 Player Details
5792 جويل ضو روجيه ماريجان 25 Transfer 2022-09-30 2024-09-30 Player Details
1644 جوال القوبا جوزيف نوال الخوري حنا 42 Transfer 2022-09-30 2024-09-30 Player Details
5795 غاسيا ابو يونس طلال كاتا 25 Transfer 2021-09-30 2023-09-30 Player Details
6213 روزين زغيب جوزف نيكول 24 Transfer 2021-09-30 2023-09-30 Player Details