Asenov Stiliyan Ivanov Player Information

Player Information
First Name Asenov
Father's Name
Last Name Stiliyan Ivanov
Age (Years) 28
Weight (kg) 85
Height (cm) 195
Nationality Bulgarian